We created a group on MeetUp called English For Users for all people who communicate in English but do not feel comfortable speaking it.

Our primary goal is to build self-confidence through authentic communication.

The keyword being “authentic,” for it is generally rare for education to be unscripted and spontaneous.


Dostaję ostatnio stosy e-maili od prezesów różnych firm od Amazona przez PayPal po producenta softwaru do robienia muzyki, w których opisują kroki podejmowane przez ich firmy w związku z pandemią koronawirusa. Pomyślałem, że “prezes” Waszej szkoły jezykowej też mógłby zdobyć się na mały newsletter. …


Photo by Aurélie Thomas

“I wish my language was so simple” think many second language learners listening to more advanced speakers. They feel they possess the language necessary for a similar performance, but they lack parallel lightness of expression. …


Photo by Hannah McCulloch

Bonnes nouvelles! Les cours de conversation résistent à la vague d‘automatisation et de digitalisation de l‘enseignement. Ceci est certainement dû au fait qu’à ce jour, il n’existe pas d’intelligence artificielle suffisamment puissante pour mener une conversation spontanée avec un être humain et, donc, la possibilité de supprimer le facteur humain…


Mam dobrą wiadomość! Jak do tej pory konwersacje językowe skutecznie bronią się przed automatyzacją i cyfryzacją nauczania. Zawdzięczają to głównie temu, że nie wynaleziono jeszcze sztucznej inteligencji zdolnej do prowadzenia swobodnej rozmowy z drugim człowiekiem, przez co firmom technologicznym trudno jest osiągnąć efekt skali. …


Photo by Hannah McCulloch

Good news! Conversation classes keep resisting the progressing automation and digitalization of teaching. They owe it to the fact that, as of yet, there is no AI powerful enough to lead a spontaneous conversation with another human being, and with it, the possibility of doing away with the human factor…


Dwa najczęstsze powody zapisywania się na kursy językowe to “chcę poprawić swoją gramatykę” oraz “chcę rozbudować swoje słownictwo”, co dobrze odzwierciedla mainstreamowe myślenie o języku, jednak czy słusznie?

Gramatyka tradycyjnie uważana jest za najtrudniejszy, najbardziej “naukowy” aspekt języka, pełen wyjątków, ale zarazem “generatywny”, co oznacza, że opanowanie jej zasad, mimo…


Głupich pytań nie ma. Ale te, które są, mogą być nieodpowiednie na tysiące sposobów. Pytania mogą być nie na miejscu, nudne, bezowocne, nieistotne, błahe, zbyt osobiste, prowokujące, zadane nie w porę i złe z jeszcze wielu innych powodów. …


There is no such thing as a stupid question, indeed. But questions may be impaired in hundreds of other ways. They may be out of place, boring, unfruitful, irrelevant, futile, too intrusive, provoking, untimely and inappropriate for a variety of reasons. …


Współczesna szkoła przegrywa rywalizację z nowymi technologiami i powszechnością dostępu do wiedzy. Zagrożona wydaje się też być sama profesja nauczyciela, którego rolę dostarczyciela wiedzy z powodzeniem przejmuje okienko wyszukiwarki internetowej. …

Jedrek Stepien

I’m a freelance teacher specializing in designing great conversation experience. I do what I love. Find my language atelier at https://studiomentals.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store