We created a group on MeetUp called English For Users for all people who communicate in English but do not feel comfortable speaking it.

Our primary goal is to build self-confidence through authentic communication.

The keyword being “authentic,” for it is generally rare for education to be unscripted and spontaneous.

But this is exactly what we built with some groundbreaking results.

We stopped treating the attendees as language learners and started treating them as language users.

This move has reconfigured the dynamics of the meetings as well as their content.

It has leveled the playing field in the classroom: knowledge…


Dostaję ostatnio stosy e-maili od prezesów różnych firm od Amazona przez PayPal po producenta softwaru do robienia muzyki, w których opisują kroki podejmowane przez ich firmy w związku z pandemią koronawirusa. Pomyślałem, że “prezes” Waszej szkoły jezykowej też mógłby zdobyć się na mały newsletter. Nie mam jednak zamiaru informować Was co w moim biznesie, chciałbym tylko podzielić się z Wami kilkoma przemyśleniami w związku z obecną sytuacją na świecie.

Czytam na bieżąco co tylko wpadnie mi w ręce i na ekran i czuję, że wjeżdżamy mocno rozpędzonym pociągiem w tunel z malutkim światelkiem na końcu, które nie wiadomo nawet czym…


Photo by Aurélie Thomas

“I wish my language was so simple” think many second language learners listening to more advanced speakers. They feel they possess the language necessary for a similar performance, but they lack parallel lightness of expression. The experience is so common that it drew my attention as a potential area for improving speaking skills without touching vocabulary or grammar.

I know the feeling firsthand. Before my German oral exam at the university, one of my friends made a sudden improvement in speaking. From a person struggling with the output like the rest of us, he became one expressing himself with clarity…


Photo by Hannah McCulloch

Bonnes nouvelles! Les cours de conversation résistent à la vague d‘automatisation et de digitalisation de l‘enseignement. Ceci est certainement dû au fait qu’à ce jour, il n’existe pas d’intelligence artificielle suffisamment puissante pour mener une conversation spontanée avec un être humain et, donc, la possibilité de supprimer le facteur humain reste limitée. Certaines autres tendances de l’enseignement des langues étrangères, telles que la remise en question des manuels de cours et l’utilisation de matériels, s’ajoutent à la popularité sans faille des cours de conversation.

Cela ne signifie toutefois pas qu’il n’y a eu aucune tentative de perturber ce qui semble…


Mam dobrą wiadomość! Jak do tej pory konwersacje językowe skutecznie bronią się przed automatyzacją i cyfryzacją nauczania. Zawdzięczają to głównie temu, że nie wynaleziono jeszcze sztucznej inteligencji zdolnej do prowadzenia swobodnej rozmowy z drugim człowiekiem, przez co firmom technologicznym trudno jest osiągnąć efekt skali. Niektóre inne trendy, takie jak kwestionowanie zasadności podręczników oraz ogólne ograniczanie ilości materiałów do zajęć sprzyjają niesłabnącej popularności zajęć konwersacyjnych.

Nie oznacza to jednak, że wokół konwersacji nie toczy się gra o zdobycie rynku wartego duże pieniądze. Największą zmianą jak do tej pory było pojawienie się internetowych platform dających niesłychaną łatwość dostępu zarówno do profesjonalnych nauczycieli…


Photo by Hannah McCulloch

Good news! Conversation classes keep resisting the progressing automation and digitalization of teaching. They owe it to the fact that, as of yet, there is no AI powerful enough to lead a spontaneous conversation with another human being, and with it, the possibility of doing away with the human factor remains limited. Certain other trends in foreign language teaching, such as questioning coursebooks and going material light, add up to the unwavering popularity of conversation classes.

This, however, does not mean that there have been no attempts at disrupting what seems to be a very promising part of the market…


Dwa najczęstsze powody zapisywania się na kursy językowe to “chcę poprawić swoją gramatykę” oraz “chcę rozbudować swoje słownictwo”, co dobrze odzwierciedla mainstreamowe myślenie o języku, jednak czy słusznie?

Gramatyka tradycyjnie uważana jest za najtrudniejszy, najbardziej “naukowy” aspekt języka, pełen wyjątków, ale zarazem “generatywny”, co oznacza, że opanowanie jej zasad, mimo że trudne, obiecuje układnie nieskończonej liczby poprawnych wypowiedzi w przyszłości. Gramatyka traktowana jest zatem nadrzędnie w stosunku do słówek, bo stanowi foremki, które dopiero w następnej kolejności wypełnia się leksykonem.

Wszystko to by się zgadzało gdyby, po pierwsze, każda gramatycznie poprawna kombinacja słów była poprawna, a po drugie, gdyby ludzki…


Głupich pytań nie ma. Ale te, które są, mogą być nieodpowiednie na tysiące sposobów. Pytania mogą być nie na miejscu, nudne, bezowocne, nieistotne, błahe, zbyt osobiste, prowokujące, zadane nie w porę i złe z jeszcze wielu innych powodów. A zajęcia konwersacyjne dla dorosłych są siedliskiem takich właśnie pytań, ze szkodą dla procesu nauki języka obcego.

Konwersacje są dla zajęć językowych tym, czym dla pizzy jest jej serowy środek. Cała reszta to mało atrakcyjne brzegi. Dlatego szkoda, że jakość pytań zadawanych podczas konwersacji z dorosłymi jest tak dramatycznie słaba. …


There is no such thing as a stupid question, indeed. But questions may be impaired in hundreds of other ways. They may be out of place, boring, unfruitful, irrelevant, futile, too intrusive, provoking, untimely and inappropriate for a variety of reasons. And conversation classes for adults seem to be fraught with undeveloped questions to the detriment of the learning process.

Conversations are for language learning what the cheesy tip is for a pizza. It is the best part, the rest is crust. It is, therefore, a big misfortune that the state of questions in language teaching for adults is so…


Współczesna szkoła przegrywa rywalizację z nowymi technologiami i powszechnością dostępu do wiedzy. Zagrożona wydaje się też być sama profesja nauczyciela, którego rolę dostarczyciela wiedzy z powodzeniem przejmuje okienko wyszukiwarki internetowej. Prawdę mówiąc, to, że szkoła nie odpadła jeszcze z tej rywalizacji, zawdzięcza głównie skostniałemu systemowi edukacji publicznej i utrwalonym w społeczeństwie, podświadomym wyobrażeniom na temat tego, czym jest edukacja — oraz nauczycielom z pasją.

Z roku na rok jednak w Internecie pojawiają się coraz bardziej atrakcyjne platformy edukacyjne: Akademia Kahna, TED ED, Big History, Verbling, Duolingo czy Udacity, które za darmo lub za niewielką opłatą dostarczają rozmaitej wiedzy — czyli…

Jedrek Stepien

I’m a freelance teacher specializing in designing great conversation experience. I do what I love. Find my language atelier at https://studiomentals.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store