We created a group on MeetUp called English For Users for all people who communicate in English but do not feel comfortable speaking it.

Our primary goal is to build self-confidence through authentic communication.

The keyword being “authentic,” for it is generally rare for education to be unscripted and spontaneous.

Dostaję ostatnio stosy e-maili od prezesów różnych firm od Amazona przez PayPal po producenta softwaru do robienia muzyki, w których opisują kroki podejmowane przez ich firmy w związku z pandemią koronawirusa. Pomyślałem, że “prezes” Waszej szkoły jezykowej też mógłby zdobyć się na mały newsletter. …

Photo by Hannah McCulloch

Bonnes nouvelles! Les cours de conversation résistent à la vague d‘automatisation et de digitalisation de l‘enseignement. Ceci est certainement dû au fait qu’à ce jour, il n’existe pas d’intelligence artificielle suffisamment puissante pour mener une conversation spontanée avec un être humain et, donc, la possibilité de supprimer le facteur humain…

Dwa najczęstsze powody zapisywania się na kursy językowe to “chcę poprawić swoją gramatykę” oraz “chcę rozbudować swoje słownictwo”, co dobrze odzwierciedla mainstreamowe myślenie o języku, jednak czy słusznie?

Gramatyka tradycyjnie uważana jest za najtrudniejszy, najbardziej “naukowy” aspekt języka, pełen wyjątków, ale zarazem “generatywny”, co oznacza, że opanowanie jej zasad, mimo…

There is no such thing as a stupid question, indeed. But questions may be impaired in hundreds of other ways. They may be out of place, boring, unfruitful, irrelevant, futile, too intrusive, provoking, untimely and inappropriate for a variety of reasons. …

Jedrek Stepien

I’m a freelance teacher specializing in designing great conversation experience. I do what I love. Find my language atelier at https://studiomentals.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store